WIFREE  • בקליק ימיני בסמל של ויפרי בין האופציות יש "אתחול שירות" וגם "סרוק חיבורים מחדש".

    מה ההפרש ביניהם??  • @אורי ההפרש ביניהם הוא חצי ס"מ :)
    לפי ההבנה שלי אתחול שירות הוא כיבוי והדלקה מחדש של התוכנה, סריקת חיבורים הינה בדיקת החיבור הנוכחי מחדש.


התחבר כדי לפרסם תגובה