עלון 'מאמר התחזקות' - "הצטרפתי לנטפרי ואני יכול להגיד בפה מלא - לא ראיתי אפילו ראיה אסורה אחד"


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: