מה דעתכם- פלאפונים כשרים באישור נטפרי.


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: