האם קבצי PDF של עיתונים בתפוצת מייל פתוחים בנטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: