החרגת בנקים ומוסדות רגישים מהסינון (אם הם נקיים)- למען הפרטיות של המשתמשים


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: