האם יש בעיות לקו הטלפון של בזק בינלאומי למשתמשי נטפרי


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: