שימוש בשני מחשבים והגדרות שונות לכל מחשב


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: