• הצעה.
    כשפותחים חשבון בפעם הראשון בשלב של בחירת קהילה מופיע ליד כל קהילה פרטי יצירת קשר
    ec908c34-1a97-4037-b0a9-fe6118a15717-image.png
    אבל כשרוצים לבחור קהילה מתוך ההגדרות סינון יש רק רשימה של הקהילות
    bae2efed-60e4-4d4f-8c6c-079edb4b1b60-image.png
    באם אפשר לעדכן שגם שמה יופיע כל הפרטים.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: