שגיאת SameSite נטפרי • אני מקבל את ההתראה הזו לאחרונה בקונסול, ויש לי הרגשה שזה מה שמשבש לי כמה אתרים.
  רק טעות שלי?

  A cookie associated with a cross-site resource at http://netfree.link/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
  


 • @CC זה לא משבש כרגע כלום.
  זה בסך הכל התראה מראש, שגרסאות של כרום בעתיד הקרוב (תסתכל בקישורים שבהודעה הזאת ותראה מתי ואיך) לא יתמכו בקוקיז מהסוג שנטפרי משתמשים.
  מה שאומר שנטפרי יצטרכו להחליף את הקוקיז שלהם מcross-site ללא אישור, לעם אישור או משהו אחר.
  שום דבר שקשור אליך (מבחינה אקטיבית).


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: