נטפרי עם גולן טלקום לאחר שנרכשה על ידי סלקום


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: