לצה צריך כל פעם שמנתקים את המחשב צריך להתחבר בחזרה


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: