לצה צריך כל פעם שמנתקים את המחשב צריך להתחבר בחזרה

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: