אני בסים כשר, ובכל ערב מהשעה 11 חווה ניתוקים ואיטיות, זה קורה רק לי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: