נטפרי מקצוענים עם נשמה לא פוסחים על נשמה!!!!


 • למנהלי הסינון המופלא נטפרי
  אין לנו מילים להודות לכם
  על העשייה המבורכת
  על המהפך האדיר
  שחוללתם בעשר אצבעות
  מחזיקים לכם אצבעות
  תמשיכו להוביל ולפתור כל בעיה עם הלב היהודי הרותח!!!
  בהצלחה ושכל משאלות לבכם (שהם משאלות ליבנו) יתמלאו לטובה!
  בהערכה אין קץ ואהבה
  שעייה מוזס
  פרסום כריש

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: