תכלס מה עדיף לאנדרואיד התקנת תעודה ע"י רוט או וויפרי ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: