הצעה: סים של נטפרי על אייפון של אפל עם חסימת וויפי וחנות אפליקציות

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: