מניעת אתחול מדיסק נשלף או מדיסק אופטי


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: