האם נטפרי סוגר אתרים אחרי שכבר היה פתוח?


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: