אין אפשרות להוציא שיחות יוצאות בקו של 012 שמותקן על נטפרי

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: