אין אפשרות להוציא שיחות יוצאות בקו של 012 שמותקן על נטפרי


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: