איך יוצרים מהלוגו של' נטפרי' סמל dll

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: