אתר הלימודים 'טסטמי' פתוח בנטפרי. אך מרבית השיעורים בתוכו חסומים. מה עושים???

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: