volte בנט פרי  • אשמח לדעת אם יש אפשרות בכלל בנטפרי
    וכן אם מישהו התנסה בטכנולוגיה הזאת ובפרט במכשיר טלפון נייח עם סים עם אפשרות לvolte


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: