• אשמח לדעת אם יש אפשרות בכלל בנטפרי
    וכן אם מישהו התנסה בטכנולוגיה הזאת ובפרט במכשיר טלפון נייח עם סים עם אפשרות לvolte

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: