למה חברות שונות - (תקשורת ואינטרנט ולאו דווקא), לא מקימות מערכת פניות כמו של נטפרי?


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: