מסלול סינון ברסלב, האם הזום פתוח?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: