האם אפלקציית ME עובדת בנטפרי באימולטר

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: