נקודות חוזרות בסגירת הפנייה אחרי כמה דקות, באם לא היה מענה


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: