נקודות חוזרות בסגירת הפנייה אחרי כמה דקות, באם לא היה מענה

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: