וויז באייפון אפל. עובד בנטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: