מישהו הצליח להתחבר לוויפי של נטפרי עם מכשיר הדרן?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: