דרוש מידע | הקבלה החודשית של נטפרי על התשלום הקבוע של 15 ש''ח - האם הקבלה מהווה קבלת מס?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: