למבינים בלינוקס | הגבלת ספקים... (כן זה קשור לנטפרי)


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: