מעבר מ019 לאראל, אפשר יותר קצר?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: