עזרה, הכנסת תעודת אבטחה בעת התקנת ruby ב- macOS

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: