אם יש לי כבר נטסטיק וקו של 019 איך אני יכול להתחבר לנטפרי?


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: