הווי פרי נשאר לי אדום אפילו שזה קו של נטפרי מדוע ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: