האם אפשר להעביר את הכרטיס הSIM מהסטיק לפלאפון?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: