התקנת וויפרי על תוכנת נוקס לצורך התרשמות - מדוע אין אפשרות??לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: