נדהמתי מכמות התמונות שנטפרי מפספס. קיים ברשותי אוסף הזוי. התאכזבתי.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: