אני עם ספק אר א-ל וגם לא עובד . אם זה עובד בלי נטפרי ובמקומות אחרים זה נראה מוזר

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: