בעיות בקו טלפון ביתי של נטויז'ן-סלקום

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: