יש כאן מישהוא שיכול להועיל בנוגע לסינון של נטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: