מעונינת לקבל מידע האם עדיף לי להתחבר (חיבור קווי) ל019 או לבזק?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: