מעוניינת לברר מה כדאי (אינטרנט קווי) בזק או 019?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: