מישהו יודע האם VPN באתרוג\רימון חסום ברמת ספק או ברמת מחשב\תוכנה?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: