• המצב היום שבשביל לעבור לפרופיל זמני צריך לרדת לסוף העמוד להגדיר פרופיל זמני ואז לעלות עד למעלה בחזרה ולשמור,בקיצור קצת מתיש במיוחד עם אתה רוצה שאחד מבני הבית יכנס חופשי ואתה רוצה להגביל את עצמך מטעמי בזבוז זמן וכדומה....
    לכן הפתרון שבמסך החסימה עצמו יהיה כתוב את הפרופיל הרצוי והזמן ואוטמטית הוא יוכל להכנס
    וגם רצוי שהברירית מחדל של הפרופיל הרצוי והזמן יופיעו לפי ההגדרה האחרונה שנעשתה

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: