התלוננתי כאן לפני תקופה, עכשיו הזמן להגיד תודה

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: