יציאה ממצב s כאשר הגישה ל חנות האפליקציות של מייקרוסופט חסומה בנטפרי.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: