טכנאי שיודע להתקין תעודת אבטחה של נטפרי במכשיר הדרן (ROOT)

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: