לא מצליח להתקין תעודת אבטחה - דורש סיסמה של משתמש

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: