עזרת דחופה- המחשב לא מזהה סטיק של huawei

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: